Posts Tagged ‘Mathematics’

sage

Wednesday, March 2nd, 2011

Programsystemet “sage” er nå installert på alle instituttets maskiner.  I en standardinstallasjon ligger det på /usr/local/bin/sage.  Start programmet ved å skrive “sage” i et terminalvindu.  Når sage starter opp, følg anbefalingen om å skrive “notebook()”, så får du et grafisk grensesnitt (i din nettleser) mot sage og alle de programmer som løper under sage.

Fullstendig dokumentasjon finnes på http://sagemath.org/doc/.

Det er også mulig å installere sage på en Mac.

Macaulay2

Tuesday, August 14th, 2007

Linux: Macaulay2 (including Schubert2!) is part of the standard distribution, at /usr/bin/M2.  This may not always be the latest and greatest version, so if you need that, ask Stein Arild or Jan-Magnus for directions.

Mac or Windows PC: You may also run Macaulay2 on your Mac or Windows PC, follow the instruction on http://www.math.uiuc.edu/Macaulay2.

Matlab

Tuesday, August 14th, 2007

Please help us by providing information for getting starting with this program.

Maple

Tuesday, August 14th, 2007

Linux: To run Maple in text mode, type maple in your terminal. To run the full windowed version with worksheets and so on, type xmaple& instead.

Maple can also be run on Macs and Windows PCs.