sage

Programsystemet “sage” er nå installert på alle instituttets maskiner.  I en standardinstallasjon ligger det på /usr/local/bin/sage.  Start programmet ved å skrive “sage” i et terminalvindu.  Når sage starter opp, følg anbefalingen om å skrive “notebook()”, så får du et grafisk grensesnitt (i din nettleser) mot sage og alle de programmer som løper under sage.

Fullstendig dokumentasjon finnes på http://sagemath.org/doc/.

Det er også mulig å installere sage på en Mac.

Tags: ,

Comments are closed.